Monthly Archives: March 2013

Schůzka koordinátorů projektu STMFull

Dne 20. 3. se konala koordinační schůzka projektu STMFull  v Novobarokní aule na VUT v Brně 

Program schůzky

  • přestavení projektového týmu a koordinátorů
  • představení projektu
  • role a úlohy koordinátorů
  • informace ke sběru statistik
  • diskuse

STMFull – prezentace pro koordinátory projektu

Schůzky se zúčastnili koordinátoři ze všech partnerských institucí, klíčoví členové projektového týmu řešitele i zástupci dodavatelské firmy Albertina icome Praha. Součástí schůzky bylo i odborné proškolení koordinátorů projektu dodavatelem EIZ.

Setkání koordinátorů

Setkání koordinátorů

Setkání koordinátorů

Setkání koordinátorů

Setkání koordinátorů

Setkání koordinátorů

Setkání koordinátorů

Setkání koordinátorů

Setkání koordinátorů

Setkání koordinátorů

Ve stejný den proběhly i akce v rámci Informačního dne ProQuestu související s projektem:

  • Ranní seminář RefWorks – pomocník pro správu bibliografických citací
  • Od 13.00 na stejném místě navázal seminář Svět informačních zdrojů ProQuest 

 

Projekt STMFull zahájil realizaci

Po dohodě s Řídicím orgánem OP VaVpI byla 1. 3. 2013 oficiálně zahájena realizace projektu STMFull. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude podepsáno v průběhu měsíce března 2013.