Monthly Archives: May 2013

Tisková zpráva ze dne 2. května 2013

Akademici získají přístup k důležitým informačním zdrojům

Zlín – 2. května 2013 - Přístup k plnotextovým informačním zdrojům získají pedagogičtí a vědečtí pracovníci i studenti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB). Umožní jim to projekt, do něhož se UTB zapojila společně se 17 dalším českými univerzitami a výzkumnými pracovišti.

Cílem projektu je zajistit přístup ke kvalitním informačním zdrojům z oblastí molekulární biologie, biotechnologie, energetických zdrojů a materiálového výzkumu s přesahem do širší oblasti chemie a chemických technologií. „Tím zajistíme optimální podmínky pro rozvoj výzkumu a vývoje v celé republice a pro lepší uplatnitelnost české vědy v mezinárodním kontextu,“ uvedl PhDr. Ondřej Fabián, ředitel knihovny UTB, který je hlavním manažerem celého projektu. A jak bude projekt fungovat? „Zapojené instituce budou mít až do roku 2017 k dispozici plnotextovou databázi článků z více než 6600 odborných časopisů od prestižních vydavatelů. Vzhledem k tomu, že zúčastněné instituce rovnoměrně pokrývají celé území republiky, předpokládáme, že informace budou dostupné pro více než 250 000 uživatelů,“ uvádí dále dr. Fabián.

Projekt STM Full: plnotextové databáze pro výzkum a vývoj je financován z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Celkové náklady dosáhnou více než 55 milionů korun.

Kontakt: PhDr. Ondřej Fabián, tel.: 576 034 921, fabian@knihovna.utb.cz

Ing. Andrea Kadlčíková
Tisková mluvčí