Monthly Archives: February 2015

Tisková zpráva k ukončení realizace projektu

Zlín, 20. února 2015 – Realizační fáze projektu STMFull: plnotextové databáze pro výzkum a vývoj, který byl financován z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), skončila v závěru loňského roku. Projekt, jehož řešitelem byla Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB), přinesl osmnácti vědecko-výzkumným institucím z celé České republiky přístup do multioborové plnotextové databáze ProQuest STM Package.

Projekt nyní přechází do fáze pětileté udržitelnosti, přičemž do konce roku 2017 je přístup do databáze předplacen z prostředků projektu.

„V roce 2014 byly plánované indikátory projektu překročeny zhruba o 3000 přístupů, což signalizuje, že databáze je skutečně hojně využívána, a že vědečtí pracovníci z ní čerpají důležité informace pro svůj výzkum,“ konstatoval řešitel projektu PhDr. Ondřej Fabián.

Vzhledem ke skutečnosti, že se při klíčové veřejné zakázce na pořízení přístupu do výše uvedené databáze podařilo vyjednat velmi výhodnou cenu, mohly být ušetřené prostředky investovány do zlepšení informační infrastruktury na UTB.

„Kromě několika dalších velmi kvalitních databází se podařilo zakoupit například licenci citačního manažeru RefWorks nebo moderní systém PlumX, který dokáže efektivně měřit dopad vědeckých publikací. Věřím, že tyto nové služby přispějí ke zlepšení vědecko-výzkumného potenciálu UTB,“ uzavřel Ondřej Fabián.

Ing. Andrea Kadlčíková
tisková mluvčí a kancléřka Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně