Aktuality

Kolekce elektronických knih na platformě ScienceDirect

Dne 8. 12. 2014 byl aktivován přístup ke kolekci elektronických knih a encyklopedií na platformě ScienceDirect. Bližší informace naleznete zde.


Školení Marketingu informačních zdrojů

Ve dnech 18. a 19. listopadu 2014 proběhlo odborné školení pro partnery projektu na téma Marketing informačních zdrojů. Bližší informace včetně programu naleznete v aktualitě.


3. schůzka koordinátorů projektu STMFull

Dne 18. 11. 2014 proběhla schůzka koordinátorů v Brně. Bližší informace včetně programu naleznete v aktualitě.


Emerald eJournal Database

Zlín – 15. září 2014
Byly zpřístupněny elektronické časopisy nakladatelství Emerald. Bližší informace naleznete na stránce o doplňkových informačních zdrojích.

Emerald eJournal Database


Knihy a encyklopedie Polymersnetbase

Zlín – 8. září 2014
Byly zpřístupněny elektronické knihy a encyklopedie Polymersnetbase – klíčové zdroje pro oblast polymerů. Bližší informace naleznete na stránce o doplňkových informačních zdrojích.

Polymersnetbase


eKnihy nakladatelství MIT Press

Zlín – 1. září 2014
Byly zpřístupněny elektronické knihy nakladatelství MIT Press. Bližší informace naleznete na stránce o doplňkových informačních zdrojích.

MIT Press eBooks Library


Zveřejněna analýza využití zdrojů za rok 2013

Zlín – 6. srpna 2014
Byl zpřístupněn citační manažer RefWorks. Veškeré informace o jeho využívání naleznete na stránkách Knihovny

Informace o systému RefWorks


2. schůzka koordinátorů projektu STMFull

Dne 27. 5. 2014 proběhla schůzka koordinátorů v prostorách VŠE v Praze. Bližší informace včetně programu naleznete v aktualitě.


Zveřejněna analýza využití zdrojů za rok 2013

Zlín – 1. ledna 2014
Byla zpracována a zpřístupněna analýza využití informačních zdrojů pořízených v rámci projektu STMFull za rok 2013. Online nástroj umožňuje procházet detailní statistiky stažených plných textů v jednotlivých institucích a sledovat naplňování monitorovacích indikátorů.

Přejít na analýzu za rok 2013


Spuštění portálu informačních zdrojů Xerxes

Zlín – 10. října 2013 - Byl spuštěn portál informačních zdrojů Xerxes pro prohledávání informačních zdrojů Knihovny. Systém je založen na discovery službě Summon a přináší jednotné a centralizované vyhledávání ve všech předplácených i volně dostupných zdrojích Knihovny UTB.

Portál informačních zdrojů Xerxes


Akademici získají přístup k důležitým informačním zdrojům

Zlín – 2. května 2013 - Přístup k plnotextovým informačním zdrojům získají pedagogičtí a vědečtí pracovníci i studenti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB). Umožní jim to projekt, do něhož se UTB zapojila společně se 17 dalším českými univerzitami a výzkumnými pracovišti.

Zobrazit celou tiskovou zprávu


Schůzka koordinátorů projektu STMFull

Dne 20. 3. 2013 od 12:00 proběhne schůzka koordinátorů v Novobarokní aule na VUT v Brně. Bližší informace včetně programu naleznete v aktualitě.


Projekt STMFull zahájil realizaci

Po dohodě s Řídicím orgánem OP VaVpI byla 1. 3. 2013 oficiálně zahájena realizace projektu STMFull. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude podepsáno v průběhu měsíce března 2013.