RefWorks – citační manažer

RefWorks je unikátní online služba pro systematickou práci s informacemi.

refworks-logo

Shromažďujte, ukládejte, organizujte a sdílejte všechny užitečné záznamy o vědeckých pracích.

RefWorks Vám pomohou:

  • budovat si osobní databázi bibliografických citací
  • automaticky importovat záznamy z různých zdrojů
  • spořádat si citace do složek a vyhledávat v nich, provádět kontrolu duplicit
  • sdílet citace globálně s vědci z celého světa
  • ukládat vlastní kopie plných textů
  • rychle a jednoduše vytvářet bibliografie, seznamy použité literatury

Podrobné informace o službě naleznete na stránkách knihovny.

Služba byla zpřístupněna: 6. srpna 2014